Voor ADR transport van/naar Frankrijk en de Benelux kunt u bij Cars&Cargo terecht. Wij beschikken over diverse ADR uitgeruste trucks die bestuurd worden door onze gecertificeerde chauffeurs. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat uw goederen in veilige handen zijn en op een veilige manier worden vervoerd.

Wat is ADR transport precies?

ADR is de afkorting van de Franse titel die aan het Europese verdrag voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen en goederen is gegeven, namelijk “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”. Hierin vind je onder andere terug welke stoffen en goederen als gevaarlijk worden beschouwd én hoe je deze dient te vervoeren. Deze regelgeving geldt voor heel Europa, waardoor de regels voor ADR transport in Frankrijk en de Benelux hetzelfde is. Dit vraagt niet alleen om speciale vrachtwagens die aan alle eisen voldoen, maar ook om ADR-gecertificeerde chauffeurs. Cars&Cargo voert dagelijks ADR transporten van en naar Frankrijk uit. Bij ons kunt u rekenen op een veilige levering, snelle en betrouwbare doorlooptijden en specialistische kennis.


Gevaarlijke stoffen/goederen

Vallen de stoffen of goederen die u wilt vervoeren onder ADR transport? In het verdrag zijn de volgende gevarenklassen in groepen stoffen onderverdeeld:

  • Ontplofbare stoffen en voorwerpen
  • Gassen
  • Brandbare vloeistoffen
  • Brandbare vaste stoffen
  • Oxiderende stoffen
  • Giftige en infectueuze stoffen
  • Radioactieve stoffen
  • Bijtende stoffen
  • Diverse gevaarlijke stoffen

Twijfelt u of uw vracht onder ADR transport valt? Wij adviseren u graag. U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op 0888-102030 of een mail sturen naar info@carscargo.com.

 

ADR transport naar Frankrijk

Cars&Cargo is gespecialiseerd in transport in Frankrijk. Dankzij onze specialistische kennis van het Franse wegennetwerk en onze ruime ervaring met ADR transport in Frankrijk bent u verzekerd van het beste vervoer van uw goederen. Daarnaast blijft uw transport áltijd ons transport; van het begin tot het eind.

Meer weten of direct uw ADR transport bij ons inplannen? Neem dan contact op!


Contact opnemen